Halal maso / čerstvé halal maso

Najít halal maso v České republice bylo velmi obtížné, protože porážky tohoto typu jsou kontrolované a smí je provádět pouze odborníci s platným osvědčením certifikace Halal Ministerstva zemědělství a Muslimské obce v Praze

 

Halal povolení Ministerstvo zemědělství Certifikát Halal

Vlastníme povolení Ministerstva zemědělství a Muslimské obce v Praze a jsme tedy uznáni jako výrobci a producenti pro halal maso a masné výrobky schválené podle islámského práva jako jedlé - použitelné pro muslimy.

Zabihah porážku provádíme dle poptávek, halal maso a masné výrobky jsou tedy vždy čerstvé.

Co je to Halal?

Halal je arabské slovo označující věci, které jsou povoleny, jsou legální, nebo čisté podle muslimské víry.

Opakem je haram, což znamená, nezákonné nebo zakázané. Halal a haram jsou univerzální pojmy, které se vztahují na všechny aspekty života. Zatímco mnoho věcí, je jasně halal nebo haram, jsou také věci, které nejsou jasné. Tyto věci se označují jako mashbooh, což znamená, pochybné nebo sporné.

V potravinářské výrobě se Halal označují masné výrobky a maso připravené dle islámských pravidel a pouze z povolených zvířat a surovin.

Co je to Zabiha?

Zabiha je označení rituálního usmrcení povolených zvířat dle islámských pravidel.

Zabiha porážka a výroba Halal masa

Zabiha porážku provádíme dle islámského práva Šaría. Zvíře je zabito muslimem, který mu podřízne hrdlo jedním tahem velmi ostrého nože tak, aby byly najednou přeťaty obě hlavní krční tepny. Hlava však nesmí být oddělena od trupu. Zabíjející vysloví v pravém okamžiku jméno boha Allaha, a odříká modlitbu obsahující jeho jméno např. řekne "Bismillah Allah-u-Akbar". Tento způsob vyvolává okamžitý šok a ztrátu vědomí a tím rychlou smrt bez trápení. 

Po správně provedené Zabiha porážce je maso zbaveno krve a je označováno jako halal maso - čisté maso

Halal maso po takto provedené porážce je zbavené krve a vlákna nejsou stažená, jak tomu bývá po běžné porážce, proto je halal maso oproti běžnému masu křehčí a jemnější.

Tato praktika je v mnoha ohledech humánnější než průmyslové zabíjení na velkých jatkách. Ke zvířeti je přistupováno opatrně a ohleduplně a do poslední chvíle netrpí stresem. Ten by pak znemožňoval porážku uskutečnit, protože zvíře musí být klidné.